Cooperare națională

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE ȘI UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

30 decembrie 2016, 10:00

Preşedintele Agenției Naționale de Integritate și Decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca au încheiat un Protocol ce vizează cooperarea la nivel academic între cele două instituții pentru atingerea dezideratelor privind educația în domeniul integrității publice și diseminarea standardelor de integritate.

În baza Protocolului, cele două instituții vor derula împreună activități de instruire și educare în cadrul programului postuniversitar ”Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”, program acreditat de Ministerul Educației Naționale și organizat de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.


Back

9.144.855

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 12.04.2021