Cooperare națională

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE ŞI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

30 decembrie 2016, 10:00

Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au încheiat un Protocol, având ca obiect colaborarea instituţională între MDRAP şi ANI, în contextul acordării finanţării şi implementării proiectelor finanţate din Fondurile europene structurale şi de investiţii (FESI) alocate României în perioada 2014-2020, în ceea ce priveşte potenţialele situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese sesizate în legătură cu gestionarea Programului Operaţional Regional, Programelor de cooperare teritorială europeană şi a Programului Operaţional Capacitate Administrativă.


Back

9.144.855

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 12.04.2021