Cooperare națională

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE ȘI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

30 decembrie 2016, 10:00

Agenția Națională de Integritate și Ministerul Fondurilor Europene au încheiat un Protocol de colaborare, în contextul implementării proiectelor finanțate din Fondurile europene structurale și de investiții (FESI) alocate României în perioada 2014-2020 și din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) în ceea ce privește potențialele situații de incompatibilitate și conflict de interese sesizate în legătură cu derularea proiectelor, precum și în scopul aplicării prevederilor Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Scopul protocolului este asigurarea unui cadru coerent de exercitare a competențelor fiecărei părți și stabilirea modului de informare și cooperare reciprocă.


Back

9.144.855

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 12.04.2021