Cooperare internațională

07 – 11 august 2017 - Participarea la workshop-ul cu tema ”Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations”, Kampala, Uganda

28 decembrie 2017, 09:15
La propunerea Băncii Mondiale, un expert din cadrul Agenției a fost participat în calitate de speaker în cadrul workshop-ul cu tema ”Stolen Asset Recovery Initiative Mission on Asset Declarations”, desfășurat în Kampala. Cu prilejul evenimenului, reprezentantul Agenției a susținut o prezentare privind activitatea A.N.I. în ceea ce privește evaluarea averilor nejustificate, dar și activitatea de prevenire și combatere a corupției prin mijloace administrative. Evenimentul a fost organizat de Banca Mondială în colaborare cu Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), prin Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), în cadrul programului de asistență tehnică oferit Inspectoratului Guvernului din Uganda.

Back

10.331.251

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 24.06.2022