Comunicat - conflict de interese administrativ si penal - patru primari

14 iunie 2013, 10:12

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui BUZDUGAN IOAN PAVEL (Primar al Comunei Remetea Chioarului, Jud. Maramureș), RAȚĂ VASILE (Primar al Comunei Balcani, Jud. Bacău), NEAGU MARIN (Primar al Comunei Hotarele, Jud. Giurgiu), OLTEANU CONSTANTIN (Primar al Comunei Vulcana Pandele, Jud. Dâmbovița).

Starea de conflict de interese a intervenit ca urmare a emiterii / încheierii de către persoanele evaluate a unor acte administrative sau juridice prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soț sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, astfel:

1) BUZDUGAN IOAN PAVEL a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului, a semnat atât contractul individual de muncă al fiului său, prin care acesta este angajat pe durată nedeterminată în cadrul primăriei, cât și dispoziția prin care fiul acestuia a fost reîncadrat pe postul de inginer cadastru. Astfel, BUZDUGAN IOAN PAVEL a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru […] rudele sale de gradul I”.

2) RAȚĂ VASILE a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Balcani, a emis dispoziții care au avut ca rezultat încadrarea fiicei sale pe un post de referent debutant în aparatul de specialitate al primarului, ulterior, fiind numită în funcția publică de consilier asistent. Astfel, RAȚĂ VASILE a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru […] rudele sale de gradul I”.

3) NEAGU MARIN a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrative și penală, întrucât Primăria Comunei Hotarele, reprezentată de acesta în calitate sa de Primar, a încheiat contracte de vânzare – cumpărare, în valoare totală de 205.968,18 Lei, cu S.C. CRIVIS S.R.L., societare reprezentată de fiul său și la care soția acestuia este asociat și administrator unic. Astfel, NEAGU MARIN a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”. De asemenea, au rezultat indicii privind posibila încălcare a dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către NEAGU MARIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României.

4) OLTEANU CONSTANTIN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie penală, întrucât Primăria Comunei Vulcana Pandele, reprezentată de acesta în calitate sa de Primar, a încheiat contracte de prestări servicii, în valoare totală de 44.975 Lei, cu S.C. EMIROX S.R.L. (societate în cadrul căreia sora acestuia este asociat și administrator). Astfel, au rezultat indicii privind posibila încălcare a dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către OLTEANU CONSTANTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 14 iunie 2013


Related news: Back