Comunicat - incompatibilitate - cinci consilieri locali

13 iunie 2013, 10:09

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a cinci consilieri locali: SÂNGEORZAN OCTAVIAN (Consiliul Local Orăștie – Jud. Hunedoara), CORNEA GHEORGHE (C.L. Vicovu de Sus – Jud. Suceava), CRISTEA CRISTIAN (C.L. Daneș – Jud. Mureș) și PELECACI GRIGORE (C.L. Baia Sprie – Jud. Maramureș), TRIF COSTEL SORIN (C.L. Adjud – Jud. Vrancea).

Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a deținerii de către aceștia a funcției de consilier local, simultan cu alte funcții sau calități, contrar prevederilor legale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, după cum urmează:

1) SÂNGEORZAN OCTAVIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2009 – 18 septembrie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Orăștie, cât și funcția de Director general în cadrul S.C. Uzina Mecanică Orăștie S.A. Astfel, SÂNGEORZAN OCTAVIAN nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu [...] funcția de [...] director general la [...] societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ – teritorială respectivă”.

2) CORNEA GHEORGHE se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 16 iulie 2008, întrucât exercită simultan atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Vicovu de Sus, cât și funcția de inspector în cadrul Cabinetului Primarului Orașului Vicovu de Sus. Astfel, CORNEA GHEORGHE nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...]”.

3) CRISTEA CRISTIAN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 noiembrie 2012, întrucât exercită, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Daneș, cât și funcția de consilier personal al Primarului Comunei Daneș. Astfel, CRISTEA CRISTIAN nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...]”.

4) PELECACI GRIGORE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 august 2008 – 03 iulie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Baia Sprie, cât și funcția de inspector în cadrul Cabinetului Primarului Orașului Baia Sprie. Astfel, PELECACI GRIGORE nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...]”.

5) TRIF COSTEL SORIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 ianuarie – 11 august 2011, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul C.L. Adjud, cât și funcția de administrator - Director general în cadrul S.C. Utilități Publice Municipale S.R.L. Astfel, TRIF COSTEL SORIN nu a respectat dispozițiile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de consilier local [...] este incompatibilă cu [...] funcția de [...] director general la [...] societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ – teritorială respectivă”.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția lui CORNEA GHEORGHE, toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana [...] față de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 iunie 2013


Related news: Back

8.167.144

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.09.2020