Comunicat – sesizarea Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. – în cazul domnului Mircea DIACONU

27 octombrie 2011, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii referitoare la posibila săvârșire de către domnul Mircea DIACONU, Director în cadrul Teatrului “C.I. Nottara” şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute şi pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României.

(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, iar, potrivit art. 248 din Codul Penal al României, abuzul în serviciu contra intereselor publice constă în neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a unui act, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, prin care cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi sau o pagubă patrimoniului acesteia.)

Domnul Mircea DIACONU exercită, în prezent, mandatul de Senator în Parlamentul României, conform Hotărârii Senatului României nr. 68 din 19.12.2008 privind validarea mandatelor senatorilor aleși la data de 30.11.2008.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, domnul Mircea DIACONU fiind informat, prin adresa nr. 88655/G/I.I./07.12.2010, despre declanșarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adreselor nr. 94811/G/I.I./25.08.2011 şi nr. 101364/G/I.I./14.09.2011, domnului Mircea DIACONU i-au fost aduse la cunoștință elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 15.11.2010, s-au constatat următoarele:

- indicii referitoare la posibila săvârşire de către domnul Mircea DIACONU, Director în cadrul Teatrului “C.I. Nottara” şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute şi pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României, ca urmare a participării, în calitate de Preşedinte al Comisiei de examinare, la concursul pentru ocuparea postului vacant de Regizor artistic, a acordării calificativului maxim candidatului Maria Diana DIACONU şi a avizării Deciziei nr. 67/15.08.2007 prin care doamna Maria Diana DIACONU este promovată în funcţia de Regizor artistic în cadrul Teatrului “C.I. Nottara”.

În baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 174/18.07.2002, domnul Mircea DIACONU a fost numit în funcţia de Director al Teatrului ”C.I. Nottara”.

Doamna Maria Diana DIACONU, soţia domnului Mircea DIACONU, a exercitat, în perioada 19.11.2001 - 15.08.2007, funcţia de actor în cadrul Teatrului ”C.I. Nottara”.

La data de 08.08.2007, doamna Maria Diana DIACONU, în calitate de salariat al Teatrului ”C.I. Nottara”, a solicitat conducerii Teatrului ”C.I. Nottara”, prin cererea înregistrată sub nr. 607, acordul cu privire la participarea, în data de 13.08.2007, la concursul pentru ocuparea postului vacant de Regizor artistic.

Cererea doamnei Maria Diana DIACONU a fost aprobată de către Directorul Teatrului „C.I. Nottara”, domnul Mircea DIACONU, deşi nu îndeplinea condiţiile înscrise în fişa postului de Regizor artistic, de minim un an experienţă în domeniul regiei, doamna Maria Diana DIACONU având la acea dată numai două luni de la absolvirea Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” din Bucureşti, Secţia ”Artele Spectacolului de teatru (regie de teatru)”.

În cadrul concursului organizat la data de 13.08.2007, domnul Mircea DIACONU a exercitat calitatea de Preşedinte al Comisiei de examinare pentru ocuparea postului vacant de Regizor artistic, calitate în care i-a acordat soţiei sale, doamna Maria Diana DIACONU, calificativul maxim.

La data de 15.08.2007, doamna Maria Diana DIACONU, prin Decizia nr. 67, avizată de către Directorul Teatrului ”C.I. Nottara”, domnul Mircea DIACONU, a fost promovată în funcţia de Regizor artistic.

Beneficiul patrimonial, constând în veniturile salariale, obţinut în perioada 2007 – 2010 de către doamna Maria Diana DIACONU, soţia domnului Mircea DIACONU, în calitate de Regizor artistic în cadrul Teatrului ”C.I. Nottara”, a fost în sumă de 83.684 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibila săvârşire de către domnul Mircea DIACONU, Director în cadrul Teatrului “C.I. Nottara” şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute şi pedepsite de art. 2531 şi art. 248 din Codul Penal al României.

Menţionăm că, la data de 27 ianuarie 2011, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a domnului Mircea DIACONU, întrucât, începând cu data de 19.12.2008, exercită simultan demnitatea publică de Senator în cadrul Parlamentului României, precum și funcția de conducere de Director-manager în cadrul Teatrului “C.I. Nottara”.

Curtea de Apel București a respins, la data de 16.09.2011, ca nefondată, plângerea formulată de către domnul Mircea DIACONU împotriva Raportului de evaluare a stării de incompatibilitate emis de către Agenția Națională de Integritate (http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MjAwMDAwMDAwMjU3Njg0).

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, 27 octombrie 2011


Related news: Back

11 714 290

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.