Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate şi sesizarea D.N.A.

26 aprilie 2011, 11:28

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în cazul domnului MORA AKOS DANIEL, Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

1. încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, conform prevederilor art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

2. indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, fapte prevăzute și pedepsite conform art. 12, lit. a și lit. b și art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 15.11.2010, cu privire la posibila încălcare a dispozițiilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese de către domnul MORA AKOS DANIEL, Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, așa cum rezultă din adresa nr. 30.086 a Consiliul Județean Mureș.

Domnul MORA AKOS DANIEL exercită, în prezent, al doilea mandat consecutiv de Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 86/20.06.2008.

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 03.03.2011, domnul MORA AKOS DANIEL fiind înștiințat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 19499/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 11.03.2011), despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate și invitat să prezinte un punct de vedere în acest sens.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

- domnul MORA AKOS DANIEL deţine, începând cu data de 09.06.1994, calitatea de asociat în cadrul S.C. NATUR FRUCT S.A.;

- domnul MORA AKOS DANIEL deţine, începând cu data de 21.12.2000, calitatea de asociat şi, din anul 2004, funcţia de Director în cadrul S.C. MORAGROIND S.R.L.;

- domnul MORA AKOS DANIEL deţine, începând cu data de 24.03.2006, calitatea de asociat la S.C. HOPTRADE S.R.L.;

- domnul MORA AKOS DANIEL deţine, începând cu data de 21.04.2010, atât funcţia de administrator, cât şi calitatea de asociat în cadrul S.C. MRG AG S.R.L.;

- începând cu anul 2008 şi până în prezent, S.C. MORAGROIND S.R.L., societate în cadrul căreia domnul Consilier Judeţean MORA AKOS DANIEL deţine atât funcţia de Director, cât şi calitatea de asociat, a încheiat contracte de execuție lucrări atât cu unități aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureş (Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Tîrgu, Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tîrnăveni), cât și cu alte unități administrativ teritoriale de pe raza Judeţului Mureş (Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Suplac, Primăria Crăiești, Primăria Orașului Iernut, Consiliul Local al Comunei Breaza, Primăria Municipiului Sighișoara), în valoare totală de 15.689.344 lei;

- în calitate de Director, domnul Consilier MORA AKOS DANIEL a fost direct implicat în punerea în executarea obligațiilor asumate de către S.C. MORAGROIND S.R.L. prin contractele de lucrări încheiate şi, în calitate de asociat, direct interesat, în obţinerea profitului din dividende potrivit Actului Constitutiv al societății comerciale.

După exprimarea punctului de vedere de către domnul MORA AKOS DANIEL, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

1. elemente în sensul încălcării de către domnul Consilier Judeţean MORA AKOS DANIEL, începând cu data de  24.06.2010 şi până în prezent, a legislației privind regimul juridic al incompatibilităţilor, conform prevederilor art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, constând în faptul că S.C. MORAGROIND S.R.L., societate în cadrul căreia domnul Consilier Judeţean MORA AKOS DANIEL deţine atât funcţia de Director, cât şi calitatea de asociat, a încheiat contracte de execuție lucrări atât cu unități aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureş (Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Tîrgu, Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tîrnăveni), cât și cu alte unități administrativ teritoriale de pe raza Judeţului Mureş (Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Suplac, Primăria Crăiești, Primăria Orașului Iernut, Consiliul Local al Comunei Breaza, Primăria Municipiului Sighișoara), în valoare totală de 15.689.344 lei;

2. indicii temeinice privind săvârșirea de către domnul MORA AKOS DANIEL a infracţiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, fapte prevăzute și pedepsite conform prevederilor art. 12, lit. (a ) și lit. (b) și art. 13^2 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a participării, în calitate de Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Județean Mureș, în perioada 2008 – 2011, la adoptarea de hotărârilor privind adoptarea bugetelor Consiliului Județean Mureș, a deţinut informații privind programele de investiții și reparații aferente anilor 2008, 2009 şi, respectiv, 2010, ale unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureş, avea cunoştinţă despre denumirea lucrărilor de investiții conform Hotărârilor Consiliului Judeţean, iar firma S.C. MORAGROIND S.R.L., societate în cadrul căreia domnul Consilier Judeţean MORA AKOS DANIEL deţine atât funcţia de Director, cât şi calitatea de asociat, a participat şi a câştigat licitațiile publice organizate de către unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Mureş (Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Tîrgu, Spitalul Municipal “Dr. Ghe. Marinescu” Tîrnăveni), precum şi de alte unită