Comunicat privind sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

16 aprilie 2010, 14:01

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, Deputat în Parlamentul României, a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, Agenția s-a sesizat din oficiu în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau faptul că domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ ar fi acumulat împreună cu familia o avere ce depășește veniturile realizate, majorând în anul 2009 capitalul societății comerciale ”Domus Stil Construct” cu aproximativ 66 milioane lei.

Potrivit Legii nr. 144/2007, republicată, deputații reprezintă una dintre categoriile de persoane care au obligaţia declarării averii şi a intereselor.

Procedura de înştiinţare, aşa cum este prevăzută de Legea nr. 144/2007, republicată, a fost îndeplinită în baza mandatului poştal, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ fiind informat despre declanşarea procedurii de verificare a declarațiilor de avere și de interese, precum şi cu privire la drepturile sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.

Având în vedere cele de mai sus, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ a făcut uz de drepturile sale de a fi reprezentat de avocat, apărătorii aleși ai acestuia luând la cunoștință de actele și lucrările existente la dosarul cauzei, în două rânduri, la data de 11.02.2010, respectiv 23.02.2010.

În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi a documentelor transmise de instituțiile competente, au rezultat următoarele:

1) Domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ nu a menționat la rubrica „VENITURI DIN ALTE SURSE” din declarația de avere completată la data de 11.06.2009, pentru anul fiscal 2008, suma de 183.987.171 lei (cca. 52.880.000 EUR cu TVA), reprezentând venituri obținute din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal;

2) De asemenea, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ nu a declarat valoarea reală a soldurilor conturilor în lei și valută, după cum urmează:

• Cu privire la soldurile deținute la VOLKSBANK ROMÂNIA, persoana verificată menționează în declarația de avere din 16.12.2008 soldul la zi aferent sumei de 1.158.646,82 EURO, în realitate, acesta fiind de 1.470.344,60 EURO. De asmenea, în declarația de avere din 11.06.2009, acesta menționează un sold la zi de 1.470.344,60 EURO, față de 54.635,99 EURO, suma cu care acesta figurează în evidențele bancare;

• Referitor la soldurile deținute la BANCA ROMÂNEASCĂ, persoana verificată menționează în declarația de avere, datată 11.06.2009, un sold la zi în cuantum de 113,18 LEI și unul de 11.956 GBP. În realitate, valorile soldurilor la zi erau de 40.230,53 LEI, respectiv 13,03 GBP;

• De asemenea, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ menționează în declarația de avere din 11.06.2009 un cont bancar deținut la GARANTI BANK, cu un sold de 0,00 EURO, deși, în evidențele bancare de la aceeași dată, valoarea soldului la zi era de 363.741,18 EURO.

3) În declarațiile de avere completate și depuse de către domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, au fost menționate împrumuturi în valoare totală de 24.407.706 EURO, valoare de care nu a beneficiat în mod direct, acesta reprezentând doar o garanție, după cum urmează:

• În declarațiile de avere completate și depuse la data de 16.12.2008, respectiv 11.06.2009, apare menționat un împrumut acordat în anul 2007 de EFG LEASING IFN S.A., în valoare de 571.500 EURO, deși, din informațiile transmise, EFG LEASING IFN S.A. „nu a încheiat niciun contract de leasing cu domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, cu mențiunea că acesta a avalizat în nume propriu un bilet la ordin în alb drept garanție a executării obligațiilor de plată aferente unor contracte de leasing”;

• Domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ a menționat în declarațiile de avere mai multe contracte încheiate în perioada 2006-2008 cu Credit Europe Leasing, în valoare de 9.447.404 EURO, respectiv în perioada 2006-2007, cu Finans Internațional Leasing în valoare de 6.122.246 EURO. Din analiza informațiilor transmise de instituțiile menționate a rezultat faptul că domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ nu este clientul societății Credit Europe Leasing IFN S.A. (fosta S.C. FINANS INTERNAȚIONAL LEASING S.A.), neavând calitate de UTILIZATOR în niciun contract de leasing, acesta având doar calitatea de garant ipotecar în cadrul unor contracte de leasing încheiate de S.C. CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. cu o persoană juridică;

• Deși persoana verificată a menționat în declarația de avere faptul că ar fi beneficiat de un împrumut în valoare de 958.300 EURO, acordat de către Raiffeisen Leasing IFN S.A., în realitate, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ nu figurează în evidențele instituției de mai sus ca utilizator, ci doar ca garantor în contracte de leasing financiar încheiate cu S.C. PRO CONFORT S.R.L.;

• Din conținutul declarațiilor de avere, s-a reținut faptul că domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ a contractat în perioada 2004-2008 un împrumut în valoare de 2.285.256 EURO de la ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A., informații care s-au dovedit a fi neconforme cu realitatea, deoarece, potrivit societății de leasing menționate, persoana verificată nu este clientul acesteia în calitate de persoană fizică și nici nu au fost încheiate contracte de leasing cu domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ;

• De asemenea, conform declarațiilor de avere, domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ a contractat în anul 2007 un împrumut în valoare de 258.000 EURO, scadent în anul 2010, instituția creditoare fiind BRD SOGELEASE. Din informațiile transmise, a rezultat faptul că între BRD SOGELEASE și domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, persoană fizică, nu a fost încheiat niciun contract de leasing. În prezent, se află în derulare un contract de leasing financiar între BRD SOGELEASE, în calitate de FINANȚATOR, și S.C. PRO HOTELS S.R.L., în calitate de UTILIZATOR, având ca obiect transmiterea dreptului de folosință asupra a două vehicule marca Mercedes Benz. În vederea asigurării obligațiilor prevăzute în contractul de leasing de către utilizator, la data de 16.04.2007 a fost încheiat un contract de fidejusiune între BRD SOGELEASE IFN S.A., in calitate de creditor garant, și domnul ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, în calitate de fidejusor;

• Deși persoana verificată a menționat în declarațiile de avere un contract în valoare de 4.765.000 EURO, încheiat în anul 2007 cu MKB ROMEXTERRA BANK, în realitate, domnul ROB