COMUNICAT - Conflict de interese penal - POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, fost primar al Sectorului 4, București

14 septembrie 2016, 08:30

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, fost primar al Sectorului 4, București.

  

În perioada 2013 – 2015, persoana evaluată a semnat, în calitate de primar, șase acorduri de funcționare și două autorizații de funcționare pentru God Trust Enterprises SRL, Sport Team Kart SRL și Chocoland SRL, ca urmare a cererilor formulate și semnate olograf de către copiii acestuia, asociați și administratori ai societăților comerciale.

 

Mai mult decât atât, începând cu anul 2013, S.C Sport Team Kart SRL, societate administrată de către fiul persoanei evaluate, a încheiat patru contracte cu Administrația Domeniului Public Sector 4, instituție subordonată Consiliului Local Sector 4, pentru ocuparea unei suprafețe de 400 mp, însă în urma măsurătorilor efectuate a rezultat că aceasta ocupă suprafața de 2.234 mp. 

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

  

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.