Comunicat - incompatibilitate - STAN MARIUS, Primarul municipiului Galați

7 aprilie 2016, 09:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că STAN MARIUS s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 14 ianuarie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de Primar al municipiului Galați și administrator al S.C. MOLDOVA EXPEDITION S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. d)  din Legea 161/2003, potrivit căruia  „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […];  funcția de administrator […] la societățile comerciale […];”.

STAN MARIUS a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STAN MARIUS a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 7 aprilie 2016