Comunicat - sesizarea D.N.A. (Fapte de naturã penalã) - CÂRCIUMARU FLORIN, primar

22 februarie 2016, 13:35

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la posibila săvârșire de către CÂRCIUMARU FLORIN, Primar al Mun. Târgu Jiu, a infracțiunii asimilată infracțiunilor de corupție precum și a infracțiunii de conflict de interese, întrucât, în calitate de ordonator de credite, a semnat, mai multe documente în beneficiul S.C. PRES SANITAS S.R.L. Târgu Jiu, societate de la care fiica sa, CĂLINOIU EUGENIA FLORINELA (fostă CÂRCIUMARU), a achiziționat, în anul 2010, prin mandatar CÂRCIUMARU FLORIN, un imobil la prețul de 70.200 Lei. Imobilul fusese achiziționat anterior, în anul 2007, de către această societate comercială cu prețul de 270.000 Lei.

Astfel, în calitate de ordonator de credite, CÂRCIUMARU FLORIN a semnat trei programe de investiții din bugetul local, prin care s-au alocat fonduri pentru lucrarea „Rețea canalizare menajeră str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Mun. Târgu Jiu”, precum și un contract de lucrări încheiat între Primăria Mun. Târgu Jiu și S.C. PRES SANITAS S.R.L. (11 documente întocmite pe parcursul  procedurii de achiziție, premergătoare semnării contractului de lucrări, un act adițional la acest contract, 6 documente întocmite pe parcursul procedurii premergătoare semnării actului adițional precum și 6 ordonanțări de plată).

 

Valoarea totală a beneficiului obținut de către  S.C. PRES SANITAS S.R.L. a fost de 133.509,7 Lei (aprox. 29.446,3 euro).

 

Menționăm faptul că în perioada 2005 – 2010, S.C. PRES SANITAS S.R.L. a încheiat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu mai multe contracte în valoare totală de 35.000.000 de lei (aprox. 7.719.453 Euro).

 

Prevederi legale invocate de Agenția Naționalã de Integritate în sesizarea transmisã Direcției Naționale Anticorupție:

  • infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, prevãzute de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cãruia Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmãtoarele fapte, dacã sunt sãvârșite în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitãții ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.
  • conflict de interese, prevãzut de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcție publicã”.