Comunicat - conflict de interese administrativ - CĂLIN ION și IBRAM IUSEIN, deputați

18 decembrie 2015, 13:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către CĂLIN ION și IBRAM IUSEIN, deputați în Parlamentul României, ca urmare a angajării de către aceștia a propriilor rude în cadrul birourilor parlamentare, în timpul legislaturii 2008-2012.

 

                La data de 23 decembrie 2008, CĂLIN ION a încheiat un contract civil prin care și-a angajat fiica în funcția de consilier în cadrul propriului birou parlamentar. În baza contractului civil încheiat, fiica sa a obţinut, în perioada angajării (05 ianuarie 2009 – 30 noiembrie 2011), venituri salariale în cuantum total de 35.093 Lei.

 

La data de 01 iulie 2009, IBRAM IUSEIN a încheiat și semnat un contract civil prin care și-a angajat fiul în funcția de consilier pe problemele minorităților în cadrul propriului birou parlamentar. În baza contractului civil încheiat, fiul său a obţinut, în perioada angajării (iulie 2009 - decembrie 2012), venituri salariale în cuantum total de 73.868 lei.

Persoanele menționate au încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative; Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CĂLIN ION și IBRAM IUSEIN au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevăzut de lege, în exercitarea dreptului la apărare.

Menționăm faptul că, în perioada 2011 - 2015, Agenția Națională de Integritate a constatat alte 54 de cazuri de membri ai parlamentului care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare, încălcând, astfel, regimul juridic al conflictelor de interese de natură penală și/sau administrativă.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.