Comunicat - incompatibilitate - MARTHA ORSOLYA-KATALIN-ILONA, Șef Secție, Clinica Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș

24 martie 2015, 15:00

 

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către MARTHA ORSOLYA-KATALIN-ILONA, Șef Secție în cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, întrucât, în perioada 19 ianuarie 2012 - 15 ianuarie 2014, a deținut, simultan cu funcția de conducere în cadrul spitalului, și funcția de administrator al S.C. Marmed S.R.L.

 

Astfel, MARTHA ORSOLYA-KATALIN-ILONA a încălcat dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu […] exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, coroborat cu dispozițiile art. 184, alin. (12) din același act normativ, potrivit cărora „dispozițiile art. 180, alin. 1, lit. b), c), d) referitoare la incompatibilități [...] se aplică și șefilor de secții […]”.

MARTHA ORSOLYA-KATALIN-ILONA a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 16 martie 2015