Comunicat - conflict de interese administrativ - COJOCARU NICUȘOR MARCEL, consilier local

30 iulie 2014, 16:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui COJOCARU NICUȘOR MARCEL, consilier local în cadrul C. L. al Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava, întrucât a participat la ședința de consiliu în care s-a votat hotărârea privind închirierea unei centrale termice de la S.C. REGNAFOR S.A. (societate în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de administrator).

 

Astfel, COJOCARU NICUȘOR MARCEL a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exerciţă o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”, precum și dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. COJOCARU NICUȘOR MARCEL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

 

 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

 

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate oc