COMUNICAT - Conflict de interese administrativ - cinci foști sau actuali aleși locali

1 iulie 2014, 14:25
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a cinci foști sau actuali aleși locali (un primar, un viceprimar, trei foști sau actuali consilieri locali).
 
Lista nominală a celor cinci foști / actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă:
 
1.
AVRĂMIA BRĂDUȚ
Primar al Comunei Forăști
Jud. Suceava
În exercitarea mandatului de primar, a emis, încheiat și semnat acte administrative și juridice în baza cărora primăria a vândut soției acestuia un teren în suprafață de 811 mp, teren aflat în proprietatea privată a comunei, încălcând, astfel, prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
2.
NICHITA CRISTIAN
Viceprimar al Comunei Mihai Bravu
Jud. Giurgiu
În exercitarea mandatului de viceprimar, a participat la ședințele Consiliului Local Mihai Bravu, luând parte la deliberarea și adoptarea bugetului general propriu pe anul 2012 și 2013, buget în care sunt incluse și sume alocate Școlii Gimnaziale ”Dumitru Constantin” Mihai Bravu, unitate al cărei director este sora persoanei evaluate, încălcând, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.
3.
CIRIBAȘA IONUȚ- MANUEL
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bordești