Comunicat - incompatibilitate - 2 membri ai Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune (S.R.R.)

18 iunie 2014, 16:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui DOBRIȚOIU RADU COSTIN, membru al Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune (S.R.R.)și SAVU CRISTIAN TRAIAN, fost membru înComitetul Director al S.R.R., ca urmare a deținerii simultane de funcții.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercită următoarele demnități publice și funcții publice de autoritate […] membrii […] comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune […] li se aplică […] regimul incompatibilităților prevăzut în prezentul titlu pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat, precum și incompatibilitățile prevăzute în legi speciale”.

DOBRIȚOIU RADU COSTIN se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 03 iulie 2012, întrucât deține, simultan, calitățile de membru al Comitetului Director al S.R.R. și persoană fizică autorizată în cadrul DOBRIȚOIU N. RADU - COSTIN PERSOANĂ FIZICĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.

SAVU CRISTIAN TRAIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 martie 2012 - 30 aprilie 2013, întrucât a deținut, simultan cu calitatea de membru în Comitetul Director al S.R.R., și funcția de administrator unic al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu [...] funcţia [...] administrator [...] la societăţile comerciale”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 18 iunie 2014

Related news: Back

11.158.086

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 07.06.2023