Comunicat - conflict de interese administrativ și incompatibilitate - 6 aleși locali

16 decembrie 2013, 12:00
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă, precum și încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către SCUTARIU SORIN(Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Mitoc, Jud. Botoşani), SIMINIC IULIAN (Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Mitoc, Jud. Botoşani), ȚĂRMURE GAVRILĂ (Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud), URLET SORIN – ANTON (Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Săceni, Jud. Teleorman, și Viceprimar al Comunei Săceni), VORONEANU PETRU (fost Viceprimar al Comunei Bîrgăuani, Jud. Neamț) și MUNTEAN LIVIU (Primar al Comunei Nădrag, Jud. Timiş).

1)                         SCUTARIU SORIN, în calitate de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Mitoc, Jud. Botoşani, a participat la vot în şedinţa consiliului în care s-a aprobat proiectul privind concesionarea păşunilor aflate în proprietatea comunei, a depus în nume personal dosarul de participare la licitaţia deschisă pentru obţinerea prin concesionare a unei părţi din teren cu scopul păşunării animalelor pe care le deţine şi a încheiat cu primăria, în urma acestei licitații, un contract de concesiune a unui teren în suprafaţă de 560 ha, cu destinația păşunat, aflat în domeniul privat al Comunei Mitoc, cât şi un contract de păşunat având ca obiect exploatarea unui teren în suprafaţă 9,15 ha, aflat în proprietatea concedentului.
 
2)                         SIMINIC IULIAN, în calitate de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Mitoc, Jud. Botoşani, a participat la vot în şedinţa consiliului în care s-a aprobat proiectul privind concesionarea păşunilor aparţinând domeniului privat al Comunei Mitoc, a participat în calitate de candidat persoană fizică la licitaţia deschisă organizată de primărie, și a încheiat cu primăria, în urma acestei licitații, un contract de concesiune şi un contract de păşunat, obiectul contractelor fiind exploatarea terenului în suprafaţă de 8.70 ha, aflat în proprietatea Comunei Mitoc, având ca scop păşunatul.
 
Astfel, SCUTARIU SORIN și SIMINIC IULIAN au încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căroranu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...]”.
 
3)                         ȚĂRMURE GAVRILĂ a participat, în calitate de Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, la şedinţele consiliului, votând pentru adoptarea hotărârilor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale municipiului pe anul 2010 - 2011, a hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului pe anul 2011 (prin care se finanțează Fundația Societatea de Concerte Bistrița, al cărei fondator și președinte este persoana evaluată) și a hotărârilor privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanțare de la bugetul local (hotărâri care prevedeau și bugetarea unor proiecte ale fundației, în suma totală de 113.000 Lei).
 
Totodată, ȚĂRMURE GAVRILĂ a încheiat, în calitate de Președinte al Fundației Societatea de Concerte Bistrița, două contracte de prestări servicii cu Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița, prin care fundația a primit de la consiliul local (prin intermediul Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița) suma totală de 140.000 Lei.
 
În anii 2010 și 2011, ca urmare a aprobării acestor documente, fundația a beneficiat de suma totală de 529.003,58 Lei. ȚĂRMURE GAVRILĂrealizat, în anii 2009 și 2010, venituri în sumă totală de 53.000 Lei, reprezentând drepturi obținute în calitate de Coordonator de proiecte sau Director de programe în cadrul Fundației Societatea de Concerte Bistrița. a
 
Astfel, ȚĂRMURE GAVRILĂ nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, dispozițiile art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora„Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru [...] orice persoană [...] juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia [...] o [...] fundaţie din care fac parte”, câtși dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căroraConsilierii locali [...] nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii [...] În situaţiile prevăzute la alin. 1 [...] consilierii locali sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.