Comunicat - conflict de interese penal - MIJA FLORIN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila

12 decembrie 2013, 14:55
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură penală în cazul lui MIJA FLORIN, Vicepreședintele Consiliului Județean Brăila, întrucât, în perioada exercitării mandatului, a semnat, în calitate de președinte desemnat al Comisiei de evaluare și al Comisiei de recepție, documente aferente încheierii și derulării a trei contracte de furnizare încheiate de C.J. Brăila cu două societăți comerciale, prin care s-au realizat, direct, foloase materiale pentru o altă persoană cu care acesta s-a aflat atât în raporturi comerciale, cât și în raporturi de muncă în ultimii 5 ani.
 
Valoarea celor trei contracte încheiate între C.J. Brăila și societățile comerciale cu care MIJA FLORIN s-a aflat în raporturi comerciale și de muncă în ultimii 5 ani este de 8.896.715 Lei (aprox. 2.000.000 Euro).
Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act […] prin care s-a realizat, direct […] un folos […] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani […] se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”, motiv pentru care Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.
MIJA FLORIN exercită funcția de Vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila începând cu data de 23 iunie 2008. Prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brăila, începând cu data de 06 august 2010, MIJA FLORIN a fost desemnat membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Brăila.
 
În anul 2013, Consiliul Județean Brăila a încheiat prin procedura de licitație publică deschisă două contracte cu S.C. RAFI INTERNATIONAL GENERAL COMMERCE S.R.L. și un contract cu S.C. STERISYSTEMS S.R.L. (societăți în cadrul cărora MIJA FLORIN a deținut calitatea de angajat sau asociat), precum și un act adițional la acest contract, având ca obiect furnizarea de aparatură medicală de specialitate și de laborator pentru modernizarea Spitalului Județean Brăila, precum și montarea, instalarea și punerea acesteia în funcțiune.
                  
Atât pe parcursul derulării procedurilor de licitație publică aferente încheierii contractelor, cât și pe parcursul derulării contractelor de furnizare,MIJA FLORIN a semnat, în calitate de Președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor, documentele emise de autoritatea contractantă C.J. Brăila și raportul procedurii, iar, în calitate de Președinte al Comisiei de recepție, a semnat procesele-verbale de recepție și acceptare definitivă și procesele-verbale de recepție cantitativă.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIJA FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 12 decembrie 2013

Related news: Back

7.719.732

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 04.03.2020