Comunicat - incompatibilitate, conflict de interese administrativ și fals în declarații - 62 de aleși locali

11 decembrie 2013, 08:00
Agenția Națională de Integritate a constatat în cazul a 62 de aleși locali din județele Galați, Gorj, Satu Mare și Teleorman încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații, după cum urmează:
 
-       încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 50 de primari și 11 viceprimari, ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, contrar prevederilor art. 87, alin (1), lit. d), f) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale […]; funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local […]; calitatea de comerciant persoană fizică […]”.
 
-       încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către un consilier local, ca urmare a aprobării, în interes personal, a unor hotărâri ale consiliului local privind majorarea contribuției publice la bugetul unei fundații în cadrul căreia acesta deține funcția de vicepreședinte, contrar prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, conform cărora nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierullocal care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial înproblema supusă dezbaterilor consiliului local”, iar hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor legale suntnule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoanăinteresată”.
 
-       posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații în cazul a 2 primari și 1 viceprimar, ca urmare a faptului că nu au menționat în declarațiile de interese calitățile și funcțiile deținute, motiv pentru care Agenția a sesizat organele judiciare competente.
 
Lista nominală a celor 62 de aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații:
 
1.
COICA COSTEL DOREL
Primar al Municipiului Satu Mare
Jud. Satu Mare
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 18 iunie 2012, întrucât deține, simultan, funcția de Primar al Mun. Satu Mare și calitatea de reprezentant al Mun. Satu Mare &ici