Comunicat - incompatibilitate - 4 aleși locali

29 noiembrie 2013, 08:50
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 4 aleși locali: BIRCEA RAREȘ MIHĂILĂ(Viceprimar al Orașului Iernut, Jud. Mureș), SURUGIU VASILE GEORGEL (Viceprimar al Comunei Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova), SOBOLU GHEORGHE ALEODOR (Primar al Comunei Ortișoara, Jud. Timiș) și PAVEL ION FLORIN (Primar al Comunei Peștișani, Jud. Gorj).
 
Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, după cum urmează:
 
1)    BIRCEA RAREȘ MIHĂILĂ se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 26 iunie 2012, deține, simultan, funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. EUROMARCONSULT S.R.L.
 
2)    SURUGIU VASILE GEORGEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada septembrie 2009 – 29 august 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de Viceprimar al Comunei Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, și calitatea de membru în Consiliile de administrație ale instituțiilor publice: Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure și Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure, precum și în cadrul S.C. Servicii Apă, Canal, Salubritate, Filipeștii de Pădure S.R.L., societate comercială înființată de Comuna Filipeștii de Pădure.
 
Astfel, BIRCEA RAREȘ MIHĂILĂ și SURUGIU VASILE GEORGEL nu au respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de [...] viceprimar [...] incompatibilă cu funcția de [...] administrator, membru al consiliului de administraţie [...] la societățile comerciale [...] precum şi la instituţiile publice”.
 
3)    SOBOLU GHEORGHE ALEODOR se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 26 februarie 2010, deține, simultan, funcția de Primar al Comunei Ortișoara, Jud. Timiș, și funcția de reprezentant al unitătii administrativ - teritoriale Orțișoara în Adunările Generale ale S.C. CENTRUL DE COLECTARE DEȘEURI ECO7 SATCHINEZ S.R.L.
 
4)    PAVEL ION FLORIN se află în stare de incompatibilitate, întrucât, începând cu data de 07 mai 2010, deține, simultan, funcția de Primar al Comunei Peștișani, Jud. Gorj, și calitatea de reprezentant asociat persoană juridică în cadrul S.C. UTIL BONUS S.R.L.
 
Astfel, SOBOLU GHEORGHE ALEODOR și PAVEL ION FLORIN nu au respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), litera f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de primar [...] este incompatibilă cu [...] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local [...]”.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SURUGIU VASILE GEORGEL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 29 noiembrie 2013

Related news: Back

10.167.538

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 03.11.2021
 

  • Interdictii