Comunicat - incompatibilitate - GHIȚĂ MARCEL, Director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice

28 noiembrie 2013, 13:40
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui GHIȚĂ MARCEL, Director general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, întrucât, în perioada exercitării funcției publice de conducere de director general, a desfășurat, în calitate de formator, activități remunerate în domenii de activitate din sectorul privat, în baza unor contracte de prestări servicii care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului.
 
În urma activității de evaluare, a rezultat faptul că GHIȚĂ MARCEL a prestat servicii pe baza unor contracte încheiate cu societăți comerciale care organizează cursuri de formare profesională, respectiv S.C. K.S.C. TRAINING PLOIEȘTI S.R.L. și S.C. CADET TRAINING S.R.L., societăți comerciale care nu pot fi asimilate unităților de învățământ prevăzute de Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale).
 
Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţionarii publici[…] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public […] potrivit fişei postului”.
 
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 noiembrie 2013

Related news: Back

10.831.728

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 03.01.2023