Comunicat - incompatibilitate - 8 aleși locali

4 noiembrie 2013, 08:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 8 aleși locali: GHIŢĂ IOAN(Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş, Jud. Argeș), VASILESCU LOREDANA-VALENTINA (Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sârbii-Măgura, Jud. Olt), RUSU DOREL (Consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni, Jud. Suceava), CROITORU CONSTANTIN (Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Crîngeni, Jud. Teleorman), CRISTACHE COSTEL NELU (Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași), JUGARU DANIELA (fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Rîmnicelu, Jud. Buzău), URCAN IONAȘ FLORIN (fost Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș), VIOREL CERGUȚĂ MARINESCU (Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Broșteni, Jud. Vrancea), ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, după cum urmează:
 
1) GHIŢĂ IOAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iunie 2008 - 26 iunie 2012 (mandatul 2008-2012) și 26 iunie 2012 – prezent (mandatul 2012-2016), întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Curtea de Argeş, Jud. Argeș, şi funcţia de Director al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Curtea de Argeş. Astfel, GHIŢĂ IOAN a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c)din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv.
 
2)VASILESCU LOREDANA-VALENTINA se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 03 septembrie 2008, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sârbii-Măgura, Jud. Olt (18 iunie 2008 - prezent), societatea în cadrul căreia soțul său deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat, în perioada 2008-2012, cinci contracte de prestări servicii cu Primăria Comunei Sârbii-Măgura. Astfel, VASILESCU LOREDANA-VALENTINA a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Consilierii locali [...] care au funcţia de [...] administrator [...] precum şi calitatea de [...] asociat la societăţile comerciale cu capital privat [...] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii [...] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte [...]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.
 
3) RUSU DOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada mandatului 2008-2012, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni, Jud. Suceava, funcția de administrator al Serviciului de Gospodărire Comunală și Locativă Broșteni (20.06.2008 - 25.06.2012), cât și funția de administrator al S.C. ACTIVURBAN S.R.L. (20.06.2008 - 05.05.2012). Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcţia de consilier local [...] este incompatibilă cu [...] calitatea de [...] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv [...] funcţia de [...] administrator [...]  la [...] societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local [...].
 
4) CROITORU CONSTANTIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 mai 2010 - 02 februarie 2011, întrucât a deținut, simultan, funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Crîngeni, Jud. Teleorman, și funcția contractuală de electrician în cadrul Primăriei Comunei Crîngeni. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căroraFuncția de consilier local  […]  este incompatibilă  […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv”.
 
5) CRISTACHE COSTEL NELU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2012 - 01 ianuarie 2013, întrucât a deținut, simultan, funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, și funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Frumușani, Jud. Călărași. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căroraFuncția de consilier local  […]  este incompatibilă  […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv”.
 
6)JUGARU DANIELA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 august 2008 - 12 decembrie 2010, întrucât a deținut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Rîmnicelu, Jud. Buzău, și funcția de reprezentant al C.L. al Comunei Rîmnicelu în cadrul Consiliului de administrație al „Societatea Energetică MA & D 3” S.A. Astfel, aceasta a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d)din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Funcția de consilier local [...] este incompatibilită cu [...] funcția [...]  membru al consiliului de administrație [...] la [...] societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local [...].
 
7) URCAN IONAȘ FLORIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 (data validării mandatului de primar) – 18 noiembrie 2011 (data încetării de drept a mandatului de consilier județean), întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Orașului Luduș, Jud. Mureș, calitatea de reprezentant din partea autorității publice locale în cadrul Consiliului de administrație al Grupului Școlar Industrial Luduș, cât și administ