Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - 3 primari

31 octombrie 2013, 08:05
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către DUMITRU CORJUC (Primar al Comunei Ipotești, Jud. Suceava), IORDACHE ION (Primar al Orașului Turceni, Jud. Gorj) și NĂFTĂNĂILĂ ION (Primar al Comunei Albeștii de Muscel, Jud. Argeș).

1)    DUMITRU CORJUC a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de primar, a semnat dispozițiile prin care nora sa este numită în funcția de consilier juridic, pentru ca, ulterior, aceasta să fie numită în funcția de Secretar al Comunei Ipotești, Jud. Suceava, funcție exercitată cu caracter temporar până la data de 13 iulie 2011, când revine în funcția publică de consilier juridic, urmând ca, după promovarea examenului organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, aceasta să fie numită în funcția publică de conducere de secretar al comunei.

Astfel, DUMITRU CORJUC nu a respectat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I” și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

DUMITRU CORJUC a încălcat și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora„Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material [...] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava cu privire la posibila săvârşire de către DUMITRU CORJUC a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

2)    IORDACHE ION a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie penală, întrucât Consiliul Local al Orașului Turceni, Jud.Gorj, reprezentat de IORDACHE ION, în calitate de Primar al Orașului Turceni, a încheiat contracte și acte adiționale în valoare totală de 4.335.826,21 Lei, cu mai multe societăți comerciale cu capital privat, în cadrul cărora persoana evaluată a deținut calitatea de asociat / administator. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova cu privire la posibila săvârşire de către IORDACHE ION a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

3)    NĂFTĂNĂILĂ ION a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Primar, 2008 - 2012, a semnat, atât în calitate de Primar al Comunei Albeștii de Muscel, Jud. Argeș, cât și de Președinte al Asociației Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri Albeștii de Muscel, actele adiționale la contractul de concesiune semnat de acesta în mandatul anterior, facilitând, astfel, producerea unui beneficiu pentru Asociație în cuantum de 458.523,99 Lei, sumă plătită de A.P.I.A. pentru campaniile 2007-2008.

Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art.70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”,art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „primarul este obligat să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I, actele administrative astfel emise fiind lovite de nulitate absolută”, precumși dispozițiile art.75, lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] o asociaţie sau o fundaţie din care fac parte”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază