Comunicat - incompatibilitate - MICULESCU OVIDIU, Președinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune

17 octombrie 2013, 13:25
Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că MICULESCU OVIDIU, Președinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune,s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2010 – 04 iulie 2012, întrucât a deţinut,  simultan, funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune și pe cea de Manager în cadrul Societății Române de Radiocomunicații.
 
Astfel, MICULESCU OVIDIU a încălcat dispozițiile art.84, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale”.
 
Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, ”Persoanelor care exercită următoarele demnități publice și funcții publice de autoritate […] membrii consiliilor de administrație […] ale Societății Române de Radiodifuziune […] li se aplică […] regimul incompatibilităților prevăzut  […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat, precum și incompatibilitățile prevăzute în legi speciale”.
 
MICULESCU OVIDIU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 17 octombrie 2013

Related news: Back

10.050.441

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 28.09.2021