Comunicat - incompatibilitate - ANDREICA DOREL COSMIN, funcționar public cu statut special (agent principal de poliție)

12 august 2013, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că ANDREICA DOREL COSMINse află în stare de incompatibilitate începând cu data de 23 ianuarie 2013, întrucât exercită, simultan, atât funcția de agent principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu-Mare, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. BOSS SPECIAL SECURITY S.R.L.(societate comercială ce are ca obiect principal de activitate: activități de protecție și gardă).
 
Astfel, ANDREICA DOREL COSMINa încălcat atât dispozițiileart. 45, alin. (1), lit. g și i din Legea nr. 360/2002,potrivit cărora Poliţistului îi este interzis să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale [...] să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică”, cât șidispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora„[...] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice [...] funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca [...]  funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.
 
ANDREICA DOREL COSMINa fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 12 august 2013

Related news: Back

7.710.858

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 16.10.2019