Comunicat - incompatibilitate - VALER MARIAN (senator), HARBUZ LIVIU (deputat) și RASALIU MARIAN IULIAN (fost senator)

9 august 2013, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui VALER MARIAN (senator), HARBUZ LIVIU (deputat) și RASALIU MARIAN IULIAN (fost senator). Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și calități, contrar prevederilor legale, astfel:
 
1) VALER MARIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, a deținut, simultan, calitatea de Senator în Parlamentul României și funcția de administrator în cadrul S.C. NORD VEST PRESS S.R.L. (în perioada 19 decembrie 2008 – 14 martie 2011) și S.C. BONDA IMPEX S.R.L. (19 decembrie 2008 – 12 iulie 2013).
 
 Astfel, VALER MARIAN nu a respectat dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de senator [...] este [...] incompatibilă cu funcția de [...] administrator [...] la societățile comerciale [...]”, și ale art. 16, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 96/2006, potrivit cărora “Calitatea de [...] senator este, de asemenea, incompatibilă cu: funcţia de [...] administrator [...] la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 [...]”.
 
De asemenea, VALER MARIAN nu a menționat calitatea de administrator la societățile comerciale NORD VEST PRESS S.R.L. și S.C. BONDA IMPEX S.R.L. în niciuna dintre declarațiile de interese depuse în calitate de senator, în perioada decembrie 2008 – iunie 2013, motiv pentru care Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
2) HARBUZ LIVIU se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, atât calitatea de Deputat în Parlamentul României, cât şi pe cea de comerciant persoană fizică autorizată, în cadrul HARBUZ LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.
 
Astfel, HARBUZ LIVIU nu a respectat dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de deputat [...] este [...] incompatibilă cu [...] calitatea de comerciant persoană fizică”.
3) RASALIU MARIAN IULIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Senator în Parlamentul României (2008-2012), a participat la concursul organizat în data de 1 octombrie 2010 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) - Brașov, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de Șef serviciu al Serviciului Economic Recuperare Debite. În urma susținerii concursului, RASALIU MARIAN IULIAN a fost declarat admis și numit în funcția publică la data de 12 octombrie 2010, pe perioadă de timp nedeterminată.
Ulterior, la data de 13 octombrie 2010, RASALIU MARIAN IULIAN s-a suspendat din funcţia publică pe durata exercitării mandatului de senator, respectiv până la data de 19 decembrie 2012.La data participării la concurs, respectiv la data ocupării funcției publice de șef serviciu, acesta deținea deja o funcție publică – Senator în Parlamentul României.
Prin urmare, RASALIU MARIAN IULIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13.10.2010 (data suspendării din funcţia publică de Șef serviciu - Serviciul Economic Recuperare Debite - A.P.I.A.) – 19.12.2012 (data reluării activităţii în funcţia publică de conducere de şef serviciu). Astfel, RASALIU MARIAN IULIAN nu a respectat dispozițiile art. 81, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora Calitatea de […] senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului”.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția luiHARBUZ LIVIU, care nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere scris, VALER MARIAN și RASALIU MARIAN IULIAN au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere scris în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 9 august 2013

Related news: