Incidente de integritate – 13 aleși locali

24 iulie 2023, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:
 
 
VIZITIU ION,
 
Primar al Com. Breasta, Jud. Dolj
 
AVERE NEJUSTIFICTĂ ȘI SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 114,540 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020.
Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către VIZITIU ION a infracţiunii de  fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, în valoare totală de 356.745 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.
 
SOLOMENCU CIPRIAN,

Primar al Com. Nufăru, Jud.Tulcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2020 -prezent)  a încheiat două acte juridice care au produs un folos material pentru soția acestuia, constând în încasarea de subvenții în calitate de persoană fizică autorizată.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
MIHUȚ GAVRIL,

 Primar al Com. Chiuiești, Jud. Cluj
 
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de primar (2020 - prezent) a emis în calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material pentru fiul său constând în încasarea sumei totale de 14.440,03 lei ca urmare a achizițiilor directe efectuate de către Primăria comunei Chiuiești de la societatea comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic.