Incidente de integritate – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

9 februarie 2023, 11:30
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală și fiscală, în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

TĂNASE CRISTINA,

Director al Direcției Control și Digitalizare din cadrul Consiliului Național al Audiovizualului
SESIZARE DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TĂNASE CRISTINA a infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, întrucât a întocmit și semnat bibliografia aferentă concursului organizat în vederea  ocupării funcției vacante de director al Direcției Control și Digitalizare, în perioada în care exercita această funcție cu carater temporar. Totodată, persoana evaluată a participat la concursul sus-menționat, fiind ulterior numită în funcția publică de conducere de director al Direcției Control și Digitalizare.
MIHALTE SANDU – IOAN,

Inspector șef al Gărzii Forestiere Brașov și fost Șef al Ocolului Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucaș R.A.
 
AVERE NEJUSTIFICATĂ ȘI SESIZARE ORGANE FISCALE

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 68.000 Euro între averea dobândită și veniturile realizate de către MIHALTE SANDU – IOAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției de conducere de Șef al Ocolului Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucaș R.A.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Brașov, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către MIHALTE SANDU – IOAN, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției.
De asemenea,Agenția Națională de Integritate a sesizat și Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov în vederea stabilirii obligațiilor fiscale ale societății comerciale al cărei asociat unic și administrator este soția persoanei evaluate, cu privire la operațiunile de creditare a societății de către soția persoanei evaluate în valoare de 271.555 Lei, respectiv restituirea împrumuturilor către aceasta în sumă de 545.868 lei.
BUNGĂU CODRUȚA EMILIA,

fost Manager al Spitalului Orășenesc Deta
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 mai 2019 – 31 mai 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcția manager al Spitalului Orășenesc Deta și funcția de medic primar în cadrul unei societăți comerciale și în cadrul cabinetului medical individual, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
BUCUR LUCIAN CORNEL,