Incidente de integritate – 7 aleși locali

22 august 2022, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă, în cazul a 7 aleși locali, după cum urmează:
 
HELER SANDU,
 
Primar al Com. Avram Iancu, Jud. Alba
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
 
In exercitarea atribuțiilor de primar, a semnat mai multe documente ce au produs un folos patrimonial acestuia, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
PREDA ION,
 
 
fost Primar al Com. Brănești, Jud. Dâmbovița,  actual Consilier local în cadrul C.L. al Com. Brănești
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
 
În perioada exercitării mandatului de primar, PREDA ION a semnat  o Dispoziție privind exonerarea de la plata unor sume reprezentând veniturile de natură salarială încasate de către funcționari publici din aparatul propriu al primarului comunei Brănești, în baza căreia, soția acestuia, a fost scutită de la plata sumei de 8.058 Lei, reprezentând venituri de natură salarială încasate necuvenit.
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
VEZETEU IOAN,
 
Viceprimar al Com. Pogana, Jud. Vaslui și funcționar public în cadrul Primăriei Com. Voinești Jud. Vaslui
INCOMPATIBILITATE