COMUNICAT – 15 conflicte de interese în valoare de 4 milioane euro, prevenite în trimestrul IV 2019 prin sistemul PREVENT

30 ianuarie 2020, 09:00
 
Rezultate în trimestrul IV 2019
 
În perioada octombrie – decembrie 2019, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 6.233 proceduri de achiziție publică.
Dintre aceste proceduri, aproximativ 15% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 24.499 de contracte subsecvente (loturi).
Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 15 avertismente de integritate în valoare totală de 19,1 milioane lei (aprox. 4 milioane euro).
În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.505 autorități contractante, 7.226 de operatori economici și 143.969 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.
 
Rezultate în anul 2019
 
În perioada ianuarie – decembrie 2019, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 21.364 proceduri de achiziție publică.
Dintre aceste proceduri, aproximativ 16% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 90.003 contracte subsecvente (loturi).
Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 40 avertismente de integritate în valoare totală de 618,9 milioane lei (aprox. 129,5 milioane euro).
 
Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2019

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2019, 117 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de 1,16 miliarde lei (aprox. 244,16 milioane euro).
Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.
Dintre acestea, în aproximativ 97% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. În 4 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situația în care nu vor fi înlăturate cauzele conflictului de interese.
Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 43.008 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 8% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 193.272 contracte subsecvente (loturi).
În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 6.712 autorități contractante, 35.126 operatori economici și 700.924 persoane distincte.
De asemenea, în 54 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.
Clarificări acordate persoanelor interesate
 
Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 1600 de clarificări cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitărilor se referă la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, obligativitatea completării Formularului de Integritate, lipsa ofertanților, etc.
 
Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT
 
Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea