COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și sesizare Parchet – 4 aleși locali, un funcționar public de conducere și o persoană cu funcție de conducere din cadrul sistemului de învățământ de stat

23 iulie 2019, 15:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 aleși locali, al unui funcționar public de conducere și a unei persoane cu funcție de conducere din cadrul sistemului de învățământ de stat, după cum urmează:
 
 
1. LĂZĂU BOGDAN-HORIA, Viceprimar al orașului Ciacova, Județul Timiș
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 iulie 2016 – 31 iulie 2018 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
 
2. POPA MARIUS-CRISTIAN,  
Consilier Local în cadrul Consiliului Local Săcele, Județul Brașov
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a luat parte la deliberarea și adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local prin care au fost aprobate cuantumurile procentelor din profiturile nete înregistrate în anii 2016, 2017 și 2018 de Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A., în vederea repartizării către salariați, având un interes patrimonial personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local (ca angajat al regiei autonome).
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.
 
3. CRIȘAN DAN MIRCEA,  
Consilier Local în cadrul Consiliului Local Adămuș, Județul Mureș
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV