COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ, avere nejustificată și sesizare Parchet – 19 aleși locali

26 martie 2019, 12:00

 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și avere nejustificată în cazul a 19 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:
 
 
1. DUMITRAȘCU DIONISIE, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Neamț
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada deţinerii mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), au fost încheiate contracte și note de comandă de prestări de servicii între Consiliul Județean Neamț și o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este acționar majoritar, iar persoana evaluată deține funcție de conducere.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și ale art. 93, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
 
2. DRĂGHINCESCU SIMONA,  
Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila
 
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 10 iunie 2017, aceasta exercită simultan funcția de consilier județean și pe cea de director general adjunct la Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.
 
3. COTENESCU MARIA, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Argeș și fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpulung, Județul Argeș
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat două contracte de furnizare în valoare totală de 105.070 lei cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea aflat sub autoritatea Consiliului Județean Argeș.