COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 2 foști și actuali funcţionari publici

22 noiembrie 2017, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a doi foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:

        

1.  DRAGNEA ELENA DANIELA, fost consilier în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 23 martie 2009 – 01 iunie 2013, concomitent cu deținerea funcției publice de consilier, a avut relații de muncă/contractuale cu S.C. Euromedic România S.R.L. (furnizor de servicii medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate), încălcând astfel dispozițiile art. 317, alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

    2. DUMITRU FLORIAN, consilier al departamentului Urbanism în cadrul Primăriei Curtea de Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 martie 2011 – 31 decembrie 2015, simultan cu deținerea funcției publice de consilier în amenajarea teritoriului din cadrul compartimentului Urbanism, a exercitat activități specifice calității de expert tehnic judiciar activ, în calitate de persoană fizică autorizată, încălcând astfel prevederile art. 96, teza II din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.