Comunicat cu privire la Raportul MCV

15 noiembrie 2017, 16:15

Raportul publicat astăzi de către Comisia Europeană cu privire la progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), din luna ianuarie și până în prezent, confirmă faptul că „în ansamblu, România a realizat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2”, obiectiv ce vizează cadrul de integritate și Agenția Națională de Integritate.

Documentul pune accent pe implementarea recomandării din luna ianuarie 2017 privind asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Experții Comisiei Europene apreciază faptul că punerea în aplicare a acestei recomandări este satisfăcătoare, notând faptul că operaționalizarea sistemului PREVENT „este rezultatul unei colaborări strânse între Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Agenția pentru Agenda Digitală a României, precum și al colaborării cu Guvernul. Sistemul funcționează de patru luni și în prezent se înregistrează primele sale rezultate”.

Potrivit executivului european, în pofida unei scăderi a resurselor destinate anului 2017, Agenția a continuat să înregistreze progrese în activitatea pe care o desfășoară, concentrându-se pe componenta preventivă, îndeosebi prin operaționalizarea sistemului PREVENT.

Comisia Europeană apreciază faptul că activitatea de evaluare a incompatibilităților și a conflictelor de interese administrative desfășurată de ANI a rămas constantă, dar și faptul că Agenția este implicată activ în implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.

Raportat la punerea în aplicare a solicitărilor pe care Agenția Națională de Integritate le transmite Parlamentului în vederea aplicării sancțiunilor disciplinare în cazurile privind incidentele de integritate rămase definitive și irevocabile, experții Comisiei Europene subliniază faptul că „Adoptarea unor decizii rapide cu privire la toate cazurile nesoluționate referitoare la parlamentari care fac obiectul unei hotărâri definitive în materie de integritate ar permite realizarea unor progrese rapide în ceea ce privește obiectivul de referință nr. 2”.

Comisia Europeană atrage atenția asupra provocărilor constante la care este supus cadrul legal de integritate, amintind modificările legislative ce au vizat regimul juridic al incompatibilităților privind membrii Parlamentului, din luna aprilie 2017.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE