COMUNICAT - Incompatibilitate – 4 funcţionari publici

6 noiembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici, după cum urmează:

 

           1.  VIZITIU MIHAI DUMITRU, funcționar public de conducere (inspector șef adjunct) în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov

INCOMPATIBILITATE

În perioada deținerii funcției publice de conducere a candidat pentru o funcție de demnitate publică (funcția de primar al comunei Balotești) la alegerile locale din anul 2016, fără să fi încetat raporturile sale de serviciu, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, coroborate cu dispozițiile art. 32 din Legea nr. 176/2010 și art. 115 din Legea nr. 161/2003.

         2. LUKACS-SZIKRA EDITH, funcționar public în cadrul Primăriei municipiului Aiud, județul Alba

INCOMPATIBILITATE

Atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public (consilier la Direcția Economică - Compartiment Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Aiud), potrivit fișei postului din 11 martie 2013, sunt în legătură directă sau indirectă cu funcţia de economist, deținută simultan cu funcția publică în sectorul privat (în perioada 31 octombrie 2013 – 09 aprilie 2015), încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

   3. MATEI ANCA GABRIELA, consilier juridic în cadrul Primăriei Comunei Sadova, județul Suceava