COMUNICAT - Conflict de interese penal - DUȚULESCU AUGUSTIN - MIHAIL, fost Director financiar și achiziții în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București SA

28 octombrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către DUȚULESCU AUGUSTIN - MIHAIL, fost Director financiar și achiziții în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București SA.

 

 

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, DUȚULESCU AUGUSTIN – MIHAIL a semnat un contract de prestări servicii aeroportuare încheiat de Compania Națională Aeroporturi București SA cu S.C. Globe Ground România SRL (societate comercială la care persoana evaluată deținea funcția de administrator).

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârșirea de către DUȚULESCU AUGUSTIN - MIHAIL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

 

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE