COMUNICAT - Conflict de interese administrativ - MARKO ATTILA - GABOR, fost secretar de stat la Departamentul Relații Interetnice din cadrul Guvernului României

27 octombrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către MARKO ATTILA - GABOR, fost secretar de stat la Departamentul Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

  

În perioada deținerii funcției de secretar de stat, MARKO ATTILA - GABOR, a semnat patru contracte și un act adițional, încheiate între Secretariatul General al Guvernului - Departamentul Relații Interetnice și Asociația Juriștilor Maghiari din România (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de membru), privind finanțarea din fonduri nerambursabile a unor proiecte derulate de această asociație, precum și documente ce au stat la baza încheierii acestor contracte.

 

                De asemenea, în calitate de președinte al comisiei de evaluare a proiectelor, a semnat documente ce au stat la baza încheierii celor patru contracte de finanțare.

 

            Totodată, MARKO ATTILA-GABOR, a beneficiat de programul de formare profesională din cadrul proiectelor derulate de Asociația Juriștilor Maghiari din România și finanțate de Secretariatul General al Guvernului - Departamentul Relații Interetnice, participând, în calitate de jurist, la conferințele organizate de Asociația Juriștilor Maghiari din România.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, legislația privind conflictul de interese în materie administrativă în raport cu dispozițiile art. 70 și art. 72 din Legea nr. 161/2003 potrivit cărora: art. 70 „ Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative"; art. 72 Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin tr