COMUNICAT - Conflict de interese administrativ - POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, fost primar al Sectorului 4, București

10 octombrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, fost primar al Sectorului 4, București. 

 

În calitate de primar al Sectorului 4, București, POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE a semnat, în perioada 2013-2015, șase acorduri de funcționare și două autorizații de funcționare pentru God Trust Enterprises SRL, Sport Team Kart SRL și Chocoland SRL, societăți la care copiii săi dețin calitatea de asociat și funcția de administrator.

 

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a constatat la data de 14 septembrie 2016 existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE și a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării cercetărilor.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

  

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”, art. 71 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public” și art. 76 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] înc