Comunicat - incompatibilitate - FURTUNĂ MIRELA, consilier al Președintelui Consiliului Județean Tulcea

16 ianuarie 2015, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui FURTUNĂ MIRELA, consilier al Președintelui Consiliului Județean Tulcea, întrucât, în luna ianuarie 2013, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și administrator a încheiat un contract de lucrări, în valoare de 76.960,48 Lei, cu Consiliul Județean Tulcea.

 

Astfel, FURTUNĂ MIRELA a încălcat dispozițiile art. 93, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean [...]”, raportate la dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale […] de executare de lucrări […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte[…]”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

 

 

FURTUNĂ MIRELA deține funcția de consilier al Președintelui Consiliului Județean Tulcea începând cu data de 12 iulie 2012.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetar