Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA, Redactor șef al postului Radio România Cultural din cadrul Societății Române de Radiodifuziune

3 aprilie 2014, 13:55
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie administrativă și penală în cazul lui ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA, Redactor șef al Postului Radio România Culturaldin cadrul Societății Române de Radiodifuziune.
 
ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, având un interes personal de natură patrimonială (respectiv mărirea patrimoniului familiei sale prin obținerea de către soțul său a unor beneficii bănești), în perioada 31 august 2006 - 08 august 2013, a aprobat și semnat un număr de 63 contracte de cesiune a drepturilor de autor și de cesiune a drepturilor conexe, încheiate de Societatea Română de Radiodifuziune cu persoana fizică Oprina Virgil-Vasile, respectiv cu OPRINA VIRGIL-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (soțul persoanei evaluate). Valoarea totală a contractelor încheiate a fost de 55.147 Lei.
 
Conformart. 70 din Legea nr. 161/2003, Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.
 
Totodată, întrucât în perioada exercitării funcțiilor de conducere ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA a îndeplinit acte (aprobarea și semnarea celor 63 contracte) prin care s-au realizat, direct, foloase materiale pentru soțul său, au rezultat și indicii privind săvârșirea de către aceasta a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruiaconflictul de interese reprezintă „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său [...]”.
 
ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA a deținut / deține în cadrul Societății Române de Radiodifuziune funcțiile de Director la postul Radio România Cultural (în perioada 16 mai 2005 - 15 februarie 2006), Redactor șef la Postul Radio România Cultural (începând cu data de 15 februarie 2006), Director artistic la Direcția Formații Muzicale - funcție deținută prin cumul cu funcția de Redactor șef la Postul Radio România Cultural (în perioadele 11 iunie 2009 - 01 septembrie 2011 și 16 iulie 2012 - prezent).
 
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.
 
ȘERBAN-PĂRĂU OLTEA a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 3 aprilie 2014

Related news: Back

8.507.160

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 16.10.2020