Comunicat - incompatibilitate - Barbu Costel (primar), Barbu Polexia-Georgiana (funcționar public)

18 iunie 2013, 15:55

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui BARBU COSTEL, Primar al Comunei Suhaia, Jud. Teleorman, și a soției acestuia, BARBU POLEXIA-GEORGIANA, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Suhaia.

BARBU COSTEL, cât și BARBU POLEXIA-GEORGIANA s-au aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17.06.2008 - 10.11.2010, întrucât s-au aflat în raporturi ierarhice directe. Astfel, aceștia nu au respectat dispozițiile art. 95, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. […] Prevederile se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar”.

BARBU POLEXIA-GEORGIANA deține, începând cu data 31.03.2004, funcția publică de referent în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale, Control Comercial și Urbanism - Primăria Comunei Suhaia, Jud. Teleorman. BARBU COSTEL exercită funcția de Primar al Comunei Suhaia începând cu data de 17.06.2008. În perioada 17.03.2003 - 10.11.2010, Compartimentul Impozite și Taxe Locale, Control Comercial și Urbanism s-a aflat în subordinea directă a Primarului Comunei Suhaia.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BARBU COSTEL și BARBU POLEXIA-GEORGIANA au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana [...] față de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 13 iunie 2013


Related news: Back

10.831.615

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 27.07.2022