Comunicat - incompatibilitate – nouă funcționari publici

12 iunie 2013, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a nouă funcționari publici: NAE DUMITRU (Director executiv în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu), DAN VOICU (fost funcționar public în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș - Agenția Locală Câmpulung), SAMOILĂ LILIANA (inspector asistent în cadrul Primăriei Comunei Greci, Jud. Tulcea), BADIU CRISTINA MINERVA (Director în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa), ADAM JOZSEF (referent superior în cadrul Primăriei Comunei Ghindari, Jud. Mureș), OPRIŞ SANDA (inspector în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Bistriţa Năsăud), NICULAE CHEȚE (consilier în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj), VASILACHE GHEORGHE (referent superior în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman), DRAGOMIR PETRA (Director în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Ialomița).

Starea de incompatibilitate a intervenit ca urmare a deținerii simultane a mai multor funcții sau calități, contrar prevederilor legale care reglementează regimul juridic al incompatibilităților, astfel:

1) NAE DUMITRU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 iulie 2010 - 31 ianuarie 2011, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția publică de consilier în cadrul Serviciului Sănătate și Bunăstare Animală – D.S.V.S.A. Giurgiu, cât și funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ulmi, Jud. Giurgiu. Astfel, NAE DUMITRU nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. 1 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică”.

2) DAN VOICU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 noiembrie 2009 – 08 septembrie 2010, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția publică de referent în cadrul A.J.O.F.M. Argeș - Câmpulung, cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație, respectiv funcția de administrator al S.C. EDILUL C.G.A. S.A. Astfel, DAN VOICU nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul [...] societăţilor comerciale [...]”.

3) SAMOILĂ LILIANA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2011 – 15 noiembrie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția publică de inspector în cadrul Compartimentului de Buget Contabilitate, Primăria Comunei Greci, Jud. Tulcea, cât și cea de angajat cu contract individual de muncă, pe postul de Contabil șef în cadrul Școlii Gimnaziale Greci. Astfel, SAMOILĂ LILIANA nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcționarii publici [...] nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate [...] în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.

4) BADIU CRISTINA MINERVA s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. INTEGRAAL CONSULTING TGV S.R.L., Târgovişte (societate deţinută de soţul acesteia în perioada 08 noiembrie 2006 – 08 martie 2010), a încheiat, executat şi finalizat un număr de opt contracte comerciale de prestări servicii cu Primăria Municipiului Târgovişte, în valoare totală de 304.958,10 Lei. De asemenea, în timpul mandatului de consilier local, au mai fost emise şi plătite facturi în valoare totală de 507.145,86 Lei (în baza unor contracte încheiate de S.C. INTEGRAAL CONSULTING TGV S.R.L. Târgovişte cu Primăria Municipiului Târgovişte, anterior mandatului de consilier local), ceea ce echivalează cu executarea şi finalizarea propriu-zisă, de către ambele părţi contractante, a contractelor respective. Astfel, valoarea totală a încasărilor obţinute de către S.C. INTEGRAAL CONSULTING TGV S.R.L., Târgovişte, din încheierea, executarea şi finalizarea relaţiilor contractuale cu Primăria Municipiului Târgovişte, a fost de 812.103,96 Lei. BADIU CRISTINA MINERVA nu a respectat dispozițiile art. 90, alin (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali [...] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte [...] Prevederile [...] se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul [...] alesului local”.

5) ADAM JOZSEF s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 noiembrie 2009 – 28 februarie 2012, întrucât a încheiat două contracte de prestări servicii prin care s-a angajat să presteze activitatea de coordonare a activităților de transport public de persoane pentru beneficiarul Primăria Comunei Ghindari, Jud. Mureș, în cadrul căreia deține funcția publică de referent, obținând în această perioadă venituri de 4.410 Lei. Astfel, ADAM JOZSEF nu a respectat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcționarii publici nu pot […] desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”.

6) OPRIŞ SANDA s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării funcției de inspector, a realizat în calitate de comerciant persoană fizică în cadrul „OPRIŞ SANDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” venituri din servicii de proiectare. Astfel, OPRIŞ SANDA nu a respectat dispozițiile art. 17, alin. (2), pct. c) din Regulamentul Intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii, potrivit cărora „Salariaţii au obligaţia de a nu exercita sau presta servicii sau activităţi de specialitate care să genereze situaţii de incompatibilitate, prin efectuarea de acte în baza atestărilor sau autorizărilor pe care le deţin, după cum urmează […] activitate de proiectare […]”.

7) NICULAE CHEȚE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 aprilie 2012 – 11 iunie 2012,  întrucât, în exercitarea funcției publice de consilier în cadrul D.S.V.S.A. Sălaj, a participat la campania electorală desfășurată cu ocazia alegerilor locale din anul 2012, campanie în cadrul căreia și-a depus candidatura pentru funcția de Primar al Comunei Gîrbou, Jud. Sălaj, fără, însă, a-și suspenda raportul de serviciu. NICULAE CHEȚE a încălcat atât dispozițiile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă […] pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”, precum și dispozițiile art. 95*, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/