COMUNICAT - incompatibilitate – LUCA CIPRIAN FLORIN, fost Deputat

12 iunie 2013, 10:57

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui LUCA CIPRIAN FLORIN, fost Deputat în Parlamentul României, în mandatul 2008 – 2012.

LUCA CIPRIAN FLORIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2008  – 20 decembrie 2012,  întrucât a deținut, simultan, atât calitatea de Deputat, cât și funcția de administrator al S.C. MIBAK S.R.L. Astfel, LUCA CIPRIAN FLORIN nu a respectat dispozițiile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Calitatea de deputat [...] este [...] incompatibilă cu funcția de [...] administrator [...] la societățile comerciale [...]”.

LUCA CIPRIAN FLORIN a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LUCA CIPRIAN FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Persoana [...] față de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 12 iunie 2013


Related news: Back

7.709.970

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.09.2019