Comunicat - diferenţă semnificativă între averea dobândită şi venituri - MICU OLGA FLORENTINA

23 noiembrie 2012, 10:57

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 251.352,16 Lei (aprox. 64.103 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate, precum și indicii referitoare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul Penal al României, de către MICU OLGA FLORENTINA, funcţionar public în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, MICU OLGA FLORENTINA fiind informată, la data de 06.12.2010, respectiv, 04.10.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 16.10.2012, MICU OLGA FLORENTINA s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, s-au constatat următoarele:
Existența unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 251.352,16 Lei (aprox. 64.103 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către MICU OLGA FLORENTINA în calitate de funcţionar public în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (în perioada 2008 – 2009), precum și indicii referitoare la la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul Penal al României.

La data de 01.03.2007, MICU OLGA FLORENTINA a fost numită în funcția publică de referent asistent în cadrul Serviciului Dotări, Achiziții și Administrarea Serviciilor – Autoritatea Națională a Vămilor.

Veniturile realizate de către MICU OLGA FLORENTINA, în perioada pentru care au fost identificate diferențe semnificative (anii 2008 - 2009), au fost în cuantum total de 58.426 Lei, iar cheltuielile efectuate în aceeași perioadă au fost în cuantum de 309.778,16 Lei.
 
În declarațiile de avere depuse în perioada 2009 – 2012, MICU OLGA FLORENTINA nu a menționat un autoturism dobândit la data de 23.01.2009. De asemenea, în declarația de avere depusă la data de 04.06.2009, MICU OLGA FLORENTINA nu a menționat o garsonieră situată în localitatea Popești – Leordeni, respectiv deținerea a 6.980 unităţi de fond FDI BCR MONETAR, în valoare de 79.990,80 Lei.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus:

- sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate de către MICU OLGA FLORENTINA, în perioada exercitării funcţiei publice;

- sesizarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sectorului 2, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 292 din Codul Penal al României.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 noiembrie 2012


Related news: Back

7.709.970

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.09.2019