Comunicat - diferenţă semnificativă între averea dobândită şi venituri - NIDELEA FLORIN

23 noiembrie 2012, 08:57

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 390.255,50 Lei (aprox. 93.361 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către NIDELEA FLORIN, Primarul Comunei Clejani, Judeţul Giurgiu.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, NIDELEA FLORIN fiind informat, la data de 15.02.2011 (confirmare de primire din data de 22.02.2011), respectiv, 02.10.2012 (confirmare de primire din data de 04.10.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NIDELEA FLORIN a depus la dosarul de evaluare mai multe puncte de vedere la data de 04.05.2011, 28.03.2012, 16.10.2012 și, respectiv, 07.11.2012.

În urma evaluărilor demarate la data de 30.12.2010, s-au constatat următoarele:
Existența unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 390.255,50 Lei (aprox. 93.361 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către NIDELEA FLORIN, Primarul Comunei Clejani, Județul Giurgiu, împreună cu soţia sa, NIDELEA GHEORGHIŢA,  în perioada 18.06.2008 – 31.12.2010.    

La data de 18.06.2008, a fost validat mandatul lui NIDELEA FLORIN, de Primar al Comunei Clejani (Judeţul Giurgiu). NIDELEA FLORIN a fost reales în funcţia de Primar al Comunei Clejani şi pentru mandatul 2012 - 2016.

În perioada 18.06.2008 – 31.12.2010, NIDELEA FLORIN a realizat, împreună cu NIDELEA GHEORGHIŢA, soția acestuia, venituri salariale în cuantum de 74.777 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 465.032,50 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 390.255,50 Lei (aprox. 93.361 Euro).

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus:

- sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, potrivit dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către NIDELEA FLORIN împreună cu soţia sa, NIDELEA GHEORGHIŢA, în perioada exercitării funcţiei de Primar al Comunei Clejani, Judeţul Giurgiu;

- sesizarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacții financiare suspecte, efectuate de NIDELEA FLORIN împreună cu NIDELEA GHEORGHIŢA, în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

- sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la existenţa indiciilor temeinice de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală, potrivit prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, actualizată.
Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 noiembrie 2012


Related news: Back

7.712.977

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.02.2020