Comunicat - constatarea încălcării regimului juridic al incompatibilităților - patru aleși locali

12 iulie 2012, 11:30

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către patru aleși locali, și anume: VULPE DUMITRU, Primar al Comunei Cilnic (Județul Gorj), ŞTEFAN SORIN IACOB, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, BELU FLORIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local Unirea (Judeţul Călăraşi), CODIN CONSTANTIN, Consilier local în cadrul Consiliului Local Șirineasa (Județul Vâlcea).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, acestea fiind înştiinţate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Astfel, VULPE DUMITRU a fost informat, la data de 13.03.2012 (confirmare de primire din data de 19.03.2012), respectiv, data de 19.04.2012 (confirmare de primire din data de 23.04.2012). La data de 19.04.2012, VULPE DUMITRU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

ŞTEFAN SORIN IACOB a fost informat, la data de 14.12.2010 (confirmare de primire din data de 17.12.2010), respectiv, data de 18.05.2012 (confirmare de primire din data de 23.05.2012).
BELU FLORIAN a fost informat, la data de 21.07.2011 (confirmare de primire din data de 25.07.2011), respectiv, data de 11.05.2012 (confirmare de primire din data de 16.05.2012).
CODIN CONSTANTIN a fost informat, la data de 31.08.2011 (confirmare de primire din data de 07.09.2011), respectiv, data de 15.05.2012 (confirmare de primire din data de 18.05.2012).

În urma evaluărilor efectuate s-au constatat următoarele:

1. VULPE DUMITRU s-a aflat, în perioada 19.06.2008 – prezent, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Cilnic (Județul Gorj), cât și calitățile de administrator în cadrul S.C. Vulmid S.R.L., respectiv S.C. Minprest Serv S.A., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 19.06.2008, a fost validat mandatul lui VULPE DUMITRU, de Primar al Comunei Cilnic, Județul Gorj.  VULPE DUMITRU deține, începând cu data de 21.09.1995, calitatea de asociat și administrator în cadrul S.C. Vulmid S.R.L. În perioada 03.07.2007 – 26.09.2008, VULPE DUMITRU a deținut funcția de administrator în cadrul S.C. Minprest Serv S.A.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”funcţia de primar (...) este incompatibilă cu funcţia de (...) administrator (...) la societăţile comerciale”.

2. ŞTEFAN SORIN IACOB s-a aflat, în perioada 13.01.2010 – 23.06.2012, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cât și calitatea de administrator la S.C. ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 22.06.2008, a fost validat mandatul lui ŞTEFAN SORIN IACOB, de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru mandatul 2008 – 2012. De asemenea, în perioada 13.01.2010 - 23.06.2012, ŞTEFAN SORIN IACOB a deținut calitatea de administrator la S.C. ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (...) funcţia de (...) administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

3. BELU FLORIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local Unirea (Judeţul Călăraşi), S.C. MERY CLAU S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia aceasta deţine calitatea de asociat unic şi administrator) a încheiat un număr de 3 contracte de prestări servicii în cuantum total de 23.310 LEI cu Primăria Comunei Unirea (Judeţul Călăraşi), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 18.06.2008, a fost validat mandatul lui BELU FLORIAN, de Consilier local în cadrul Consiliului Local Unirea (Judeţul Călăraşi). Începând cu data 01.08.2003 și până în prezent, BELU FLORIAN deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator la S.C. MERY CLAU S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consilii