Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui COPOTOIU CONSTANTIN

5 iulie 2012, 09:57

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către COPOTOIU CONSTANTIN, Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și Rector al Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, COPOTOIU CONSTANTIN fiind informat, la data de 28.03.2012, respectiv, data de 02.05.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 25.05.2012, COPOTOIU CONSTANTIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 23.03.2012, s-au constatat următoarele:

COPOTOIU CONSTANTIN s-a aflat, în perioada 30.04.2006 – 20.03.2012, în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, cât și funcția de Rector în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 180, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și dispozițiile art. 215, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

 Începând cu data de 01.07.2005, COPOTOIU CONSTANTIN exercită funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.

De asemenea, în perioada 19.04.2004 - 20.03.2012, COPOTOIU CONSTANTIN a deținut funcția de Rector în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 180, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și dispozițiile art. 215, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (...) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, respectiv „persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.754.403

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 20.05.2020