Comunicat al Consiliului Naţional de Integritate

4 iulie 2012, 15:47

Consiliul Naţional de Integritate, în calitatea sa de garant al independenței operaționale a Agenției Naționale de Integritate, solicită, în mod ferm, Parlamentului României aplicarea și respectarea hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a actelor emise de Agenția Națională de Integritate, rămase definitive conform prevederilor legale, și care comportă consecințe juridice.

Solicitarea Consiliului este adresată având în vedere votul majoritar exprimat ieri, 03.07.2012, de către Comisia Juridică, de Disciplină și Imunități din Camera Deputaților, de respingere a solicitării Agenției Naționale de Integritate de punere în aplicare a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cazul deputatului Sergiu ANDON, și a raportului de evaluare cu caracter definitiv, în cazul deputatului Florin PÂSLARU.

Prin Raportul privind progresele realizate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, remis opiniei publice în iulie 2011, Comisia a recomandat României „să demonstreze existența unor rezultate pozitive în ceea ce privește pronunțarea de sancțiuni prin care să se dea curs hotărârilor Agenției Naționale de Integritate”,  subliniind că „reacțiile insuficiente ale autorităților administrative și judiciare la constatările și sesizările ANI subminează eficiența întregului proces de consolidare a integrității administrației publice și limitează rezultatele activității ANI”, fiind necesară „o reacție promptă și cuprinzătoare a autorităților administrative și judiciare pentru a asigura obținerea de rezultate de către sistemul de integritate în această privință”.

Consiliul Național de Integritate este un organism reprezentativ, cu activitate nepermanentă, care reprezintă garantul independenței Agenției Naționale de Integritate.

Menționăm faptul că C.N.I. este format dintr-un număr de membri desemnați de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Asociației Comunelor din România, precum și reprezentanți ai funcționarilor publici sau ai asociațiilor magistraților.

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE, 4 iulie 2012


Related news: Back

7.754.403

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 20.05.2020