Incidente de integritate – 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

1 aprilie 2024, 09:30

Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

COTEȚIU ANDREI,

 

 

Consilier județean în cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier județean, a participat, în perioada 2021-2023, la deliberarea și adoptarea mai multor hotărâri ale C.J. Timiș privind aprobarea bugetului local al jud. Timiș, care puteau produce un folos pentru asociația în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de inginer și cea de director executiv, și de la care încasa venituri de natură salarială. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, menționăm faptul că la data de 18 decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui COTEȚIU ANDREI, întrucât, în perioada 27 octombrie 2020 – 25 martie 2021, a deținut și exercitat simultan atât funcția de consilier județean cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație/ administrator în cadrul unei companii locale al cărei acționar unic este C.L. al Mun. Timișoara. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

BĂLĂȘANU CONSTANTIN CORNELIU,

 

 

Primar al Com. Frumușica, Jud. Botoșani

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat în anul 2021, un contract de asistență juridică cu un cabinet individual de avocatură, același cabinet de avocatură cu care încheiase în anul 2020, în calitate de persoană fizică, un alt contract de asistență juridică. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003.

MENAN SAMIR,